Kas edutades võib eelistada ühe seksuaalse sättumusega töötajaid?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas edutades võib eelistada ühe seksuaalse sättumusega töötajaid?

Kui mõnda inimest ei edutata ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu, siis on tegu diskrimineerimisega. Selline käitumine ei ole lubatud.

Kui tööandjal on edutades valida mitme töötaja vahel, keda edutada, siis peab tööandja edutama kandidaatidest parima. Tööandja ei tohi kedagi kõrvale jätta ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu või eelistada kedagi ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu.

Seega kui töötaja edutatakse seetõttu, et ta on kõrgetasemelisem töötaja kui mõni teise seksuaalse sättumusega töötaja (näiteks on tal parem haridus, suurem kogemus, rohkem oskuseid, ta on motiveeritum), siis ei ole tegu diskrimineerimisega. Kui töötaja edutatakse aga pelgalt tema  seksuaalse sättumuse tõttu ning samaaegselt jääb edutamata mõni teise seksuaalse sättumusega kõrgetasemelisem kandidaat vaid seetõttu, et tal on teine seksuaalne sättumus, siis on tegu diskrimineerimisega.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoni kui ka lepitusmenetluseks Õiguskantsleriga.

Tee volinikule avaldus
Top