Kas tööle võttes võib eelistada üht kandidaati seksuaalse sättumuse tõttu teisele kandidaadile?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas tööle võttes võib eelistada üht kandidaati seksuaalse sättumuse tõttu teisele kandidaadile?

Kui kandidaat võetakse tööle vaid tema seksuaalse sättumuse tõttu või teist kandidaati ei võeta tööle ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu, siis on tegu diskrimineerimisega. Selline käitumine ei ole lubatud.

Kui tööandjal on valida mitme kandidaadi vahel, keda tööle võtta, siis peab tööandja tööle võtma kandidaatidest parima. Tööandja ei tohi kedagi kõrvale jätta ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu või eelistada kedagi ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu.

Seega kui mistahes seksuaalse sättumusega kandidaat võetakse tööle seetõttu, et ta on kõrgetasemelisem töötaja kui mõne teise seksuaalse sättumusega inimene (näiteks on tal parem haridus, suurem kogemus, rohkem oskuseid, ta on motiveeritum), siis ei ole tegu diskrimineerimisega. Kui aga kandidaat võetakse tööle pelgalt tema seksuaalse sättumuse tõttu ning samaaegselt jääb tööle võtmata kõrgetasemelisem kandidaat vaid seetõttu, et tema seksuaalse sättumus on teistsugune, siis on tegu diskrimineerimisega.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top