Keeleoskus [VIDEO]

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Keeleoskus [VIDEO]

Töösuhetes ei tohi üht inimest halvemini kohelda tema keeleoskuse tõttu. Näiteks ei tohi nõuda tööle saamisel kõrgemat keeleoskuse taset, kui selle ametikoha täitmiseks on vaja. Samuti ei ole lubatud otsida mõnele tööle vaid emakeelena eesti keelt rääkivaid inimesi.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoni kui ka lepitusmenetluseks Õiguskantsleriga.

Tee volinikule avaldus
Top