Sotsiaalne seisund [VIDEO]

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Sotsiaalne seisund [VIDEO]

Sotsiaalse seisundi tõttu diskrimineerimiseks peetakse neid juhtumeid, kus inimest koheldakse halvemini või vähendatakse tema õigusi tema sotsiaalse taustsüsteemi pärast. Selleks võib olla perekonna majanduslik olukord, abielus olemine või mitteolemine jne.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel
aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral
tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoni kui ka
lepitusmenetluseks Õiguskantsleriga.

Tee volinikule avaldus
Top