Vanuse tõttu diskrimineerimine [VIDEO]

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Vanuse tõttu diskrimineerimine [VIDEO]

Võrdse kohtlemise seadus keelab vanuse tõttu diskrimineerimise. Inimest ei tohi halvemini kohelda selle tõttu, et ta on kellegi arvates liiga noor või liiga vana. Lähtuda tuleb ikkagi ainult sellest , mida inimene, kes tööle soovib, tegelikult teha oskab ja teha suudab.

 

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel
aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral
tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoni kui ka
lepitusmenetluseks Õiguskantsleriga.

Tee volinikule avaldus
Top