Sinu õigused

Inimestevaheline võrdsus on vaba ühiskonna eeldus ja alustala. Eesti põhiseaduse järgi on kõigil inimestel õigus võrdsele kohtlemisele ja inimväärikusele. Kedagi ei või kohelda halvemini tulenevalt sellest, kellena ja millisena ta on sündinud, kes ta on, kui vana ta on või missugused on tema veendumused.

Kedagi ei tohi diskrimineerida tema

Loe, kuidas kaitseb sinu õigusi:

Kelle poole pöörduda?

Võrdõigusvoliniku kantseleist saab inimene abi, kui ta kahtlustab, et teda on diskrimineeritud ehk ebavõrdselt koheldud. Voliniku kantselei annab tasuta õiguslikku nõu, kuidas kaitsta oma õigusi. Samuti saab vastuse, kas kedagi on ebavõrdselt koheldud mõne ülalloetletud tunnuse tõttu. Volinik abistab inimesi ka kaebuste ja hagide esitamisel.

Voliniku poole saab oma küsimusega pöörduda vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus[ät]svv.ee või kasutades meie avalduse vormi.

Kodanike vastuvõtt toimub igal kolmapäeval kell 10.00 – 14.00 aadressil Endla 10a (I korrus), Tallinn. Palume oma tulekust kas telefoni või kirja teel ette teada anda ning kirjeldada lühidalt oma muret.

Voliniku kantseleisse võib ka helistada ja saada tasuta õigusnõu tööpäevadel 9.00 – 17.00. Meie telefon on: 6 269 059

Võrdse kohtlemise küsimuses võib lepitusmenetluseks pöörduda ka õiguskantsleri poole. Eesti Vabariigi õiguskantsler on ka lasteombudsman, kes kaitseb ja edendab laste õigusi.

 

NB! KANTSELEI TÖÖTAB AJUTISELT UUTES RUUMIDES JA EI OLE LIGIPÄÄSETAV AJAVAHEMIKUS 01.11.2016 – 23.12.2016. POSTIAADRESS JA MUUD KONTAKTANDMED ON SAMAD. TELEFONINUMBRITEST TÖÖTAB ÜLDTELEFON + 372 6269 059 JA VOLINIKU TELEFON +372 5026191. VABANDAME EBAMUGAVUSTE PÄRAST. KANTSELEI UUE AADRESSI ANNAME TEADA SELLE KINNITAMISEL.