Uudiskiri

2013. aasta sügisest hakkas võrdõigusvoliniku kantselei andma välja uudiskirja, mis kajastab uusimaid arenguid soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime teemadel.

Uudiskiri ilmub kuus korda aastas.

Ilmunud uudiskirjad

Uudiskirja saab endale tellida meie veebilehelt või kirjutades aadressile nele.meikar@svv.ee koos meiliaadressiga, kuhu soovite uudiskirja edaspidi saama hakata.

Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants