Seminar „Strateegiline lähenemine diskrimineeritute õiguste kaitsel“

Seminar „Strateegiline lähenemine diskrimineeritute õiguste kaitsel“ toimus 10. aprillil 2015. Selle eesmärk oli tõsta seminaril osalejate teadlikkust strateegilisest hagelemisest ning tutvustada seda, kuidas saavad juristid, huvikaitseorganisatsioonid ja võrdõigusvoliniku kantselei strateegilise hagelemise kaudu kaitsta paremini diskrimineeritute õiguseid.

Päevakava

10.15-10.30 Registreerimine ja tervituskohv

10.30-10.40 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi avasõnad

10.40-11.25 “Devising and implementing a strategic approach to discrimination litigation: the experience of the Equality Commission for Northern Ireland”. Põhja-Iirimaa võrdõigusorgani (Equality Commission for Northern Ireland) õigusteenuste juht Anne McKernan

11.25-12.10 “Strategic litigation – An instrument to implement the right to equal treatment”. Diskrimineeritute õiguseid kaitsva MTÜ (Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V.) juht Vera Egenberger

12.10-12.40 Lõuna

12.40-13.50 Paneeldiskussioon teemal „Kuidas sobitub strateegiline hagelemine Eesti õigussüsteemi?“ Diskussiooni juhtis võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

Arutelul osalesid justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand, Eesti Inimõiguste Keskuse juhtaja Kari Käsper ja vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper.

Seminar toimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants