Konverents “Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis”

Konverentsi ettekannete põhjal valmis nais- ja meesuuringute ajakirja “Ariadne Lõng” erinumber. Seda saab lugeda siin.

1.- 2. juunil 2015 toimus konverents „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“.

Konverentsil arutleti kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil soosuhete üle postsotsialistlikus Eestis ja otsiti lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks ühiskonnas.

Ettekande või sessiooni pealkirjal klõpsates saate vaadata ettekande või sessiooni videosalvestust.

PROGRAMM

1. juuni 2015

09.30–10.00     Hommikukohv ja registreerumine

10.00–10.15      Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi tervitussõnad

10.15–11.45       Plenaarettekanne: Toril Moi „Women: Sex, Gender, Freedom”

Diskussant: Tiina Ann Kirss

11.45–12.45      I sessioon. Reproduktsioon ja keha

Kai Part „Seksuaalvägivalla levimus, riskirühmad ja hoiakud Eestis”

Ettekande slaidid

Liiri Oja „Naise keha narratiiv”

12.45–13.30     Lõuna

13.30–15.00     II sessioon. Haridus

Tiiu Kuurme ja Gertrud Kasemaa „Soolised eelised ning sooline normaalsus koolis ja ühiskonnas eesti kooliõpilaste tõlgenduses”

Ettekande slaidid

Merike Kaunissaare „PISA testi kommunikatsioon ja haridusteemad Eesti meediapildis”

Ettekande slaidid 1 Ettekande slaidid 2

Marre Karu „Tudengid kui tulevikutrendide loojad ning samas vana ja olemasoleva peegeldus”

 15.00–16.00     III sessioon. Teadus

Marion Pajumets „Postsotsialistlikest riikidest pärit naisteadlaste argiseksismi ja diskrimineerimise kogemused Rootsi akadeemias”

Ettekande slaidid

Endla Lõhkivi „Kuidas toimivad teaduses soostereotüübid?”

Ettekande slaidid

16.00–16.15      Paus

16.15–17.15       Plenaarettekanne: Madina Tlostanova „The discordant voices in the feminist choir: postsocialist feminism between “going back”, “starting from scratch” and a “post-East” re-existence”

Ettekande slaidid

Diskussant: Redi Koobak

17.15–18.15      IV sessioon. Feminism postsotsialistlikus Eestis

Redi Koobak „Feministid räägivad: kujunemislood ja feminismide hetkeseis Eestis”

Raili Marling „Neoliberalismi ja feminismi keeruline suhe”

19.00                 Vastuvõtt

 

2. juuni 2015

09.00–09.30     Hommikukohv ja registreerumine

09.30–10.30     Plenaarettekanne: Tiina Ann Kirss „Lõhe on kala ja soo on maastik: mõtestades soolisust tänapäeva Eesti akadeemias ning ühiskonnas”

10.30–12.00     I sessioon. Poliitika

Mirjam Allik „Naiskandidaadid Riigikogu valimistel, 1992–2015”

Helen Biin „Kortsus püksiviigid ja värvitud huuled. Poliitikuameti soolistatud konstrueerimine Eesti parlamendisaadikute narratiivides”

Mare Ainsaar, Kadri Soo ja Rein Toomla „Kas naised kohalike omavalitsuste volikogudes toovad lapsesõbralikuma poliitika?”

Ettekande slaidid

12.00–12.45     Lõuna

12.45–14.15      Paralleelsessioonid:

                          II Perepoliitika

Triin Lauri ja Kaire Põder „Euroopa perepoliitikate mustrid – töötavad emad ja kõrge sündivus”

Triin Roosalu ja Karmo Kroos „Teatud ja teadustamata aspekte (post-)sotsialistlikust perepoliitikast: varjudemaailma kirjeldamise katse”

Kadri Simm „Sugu ja õiglus. Õiglusteooriate rakendamisest lasteaiakohtade jagamise näitel”

                        III Ajaloolised naised

Kairit Kaur „Rännates koos. Üks reis, kaks päevikut. Anna Sophie ja Gustav Adolf von Stackelbergi Euroopa-reisist 1797–1799”

Ettekande slaidid

Fideelia-Signe Roots „Elmina Otsman – kangelane või ohver?”

Ettekande slaidid

Margot Ots ja Maarja Lõhmus „Mis rollides kujutatakse naisi Eesti, Vene ja Soome ajakirjanduses 1905–2009?”

14.15–15.15      IV sessioon. Ajaloolised perekonnad

Merili Metsvahi „Eestlaste seksuaal- ja pereelu varauusajal perekonna-ajaloolises kontekstis”

Ettekande slaidid

Anne Kull „Kristlik perekond ja perekonnaväärtuste ideoloogia”

Ettekande slaidid

15.15–15.30      Paus

15.30–17.00     V sessioon. Kirjandus

Mirjam Hinrikus „Feministlikust agendast ja selle kriitikast A. H. Tammsaare nn üliõpilasnovellides (1908–1917)”

Merlin Kirikal „Miks naine võimleb? Johannes Semperi moodsad naisekujud”

Eve Annuk „Soodiskursustest Eestis nõukogude perioodil” (ettekanne ei ole järelvaadatav)

17.00–18.00    Ümarlaud „Kuhu Eesti feminism läheb?” (salvestises alates 1.03`.30“)

Raili Marling, Eve Annuk, Tiina Ann Kirss, Mari-Liis Sepper

 

Konverents toimus võrdõigusvoliniku kantselei projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009–2014.

Norway Grants