Sooline võrdõiguslikkus – mõisted ja mõõtmine

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Sooline võrdõiguslikkus – mõisted ja mõõtmine

Teemalehe eesmärk on anda ülevaade soolise võrdsuse/ebavõrdsuse mõõtmisest ja sellega seotud mõistetest, tutvustada soolise võrdõiguslikkuse indeksite ja sootundlike indikaatorite arendamist ja olemasolu rahvusvahelisel tasandil ning juhatada lugejaid nende andmete ja allikate juurde, mis võimaldavad saada taustandmeid Eesti soosüsteemi kohta, aga ka selle võrdluses teiste riikidega.

Teemalehes on kirjeldatud rahvusvahelisi andmebaase, mille indikaatorid ja muu info võib kaasa aidata soolise võrdõiguslikkuse poliitikate väljatöötamiseks ja olla sooliste mõjude analüüsimiseks vajalikuks taustteabeks.

Teemaleht ei peegelda neid Eesti ametkondade, organisatsioonide ja institutsioonide andmekogusid, milles võib samuti olla soolise võrdõiguslikkuse hindamiseks vajalikke näitajaid või mille andmeid on võimalik analüüsida sugude kaupa.

Loe edasi teemalehest: Sooline võrdõiguslikkus – mõisted ja mõõtmine

Tee volinikule avaldus
Top