Sotsiaalkindlustus

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Sotsiaalkindlustus

Teemalehe eesmärk on juhtida tähelepanu sotsiaalkindlustusskeemide väljatöötamise ja toimimise soolistele aspektidele.

Sotsiaalkaitse teemade piiritlemisel ja sooliste aspektide läbival käsitlemisel keskendub teemaleht eelkõige sotsiaalkindlustuse nendele hüvitistele, mis on seotud indiviidide tööeluga. Käsitletakse pensioni-, ravi- ja töötuskindlustussüsteemide ning vanemahüvitise soolisi aspekte, mille põhjalikum analüüsimine võimaldaks soolist ebavõrdsust vähendada.

Teemalehe eesmärk on anda ülevaade soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest sotsiaalkindlustussüsteemidest ning juhtida lugejad põhjalikumate sootundlike analüüside ja käsitluste allikateni.

Loe edasi teemalehest: Sotsiaalkindlustus

Tee volinikule avaldus
Top