Tööohutus ja töötervishoid

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Tööohutus ja töötervishoid

Teemalehe eesmärk on avada ühiskonnas aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad, mis puudutavad naiste ja meeste töökeskkonda ja töötervishoidu, anda ülevaade asjakohastest indikaatoritest, teemakohastest publikatsioonidest ning soolise ebavõrdsuse vähendamisele suunatud poliitikatest tööohutuses ja töötervishoius. Oluliseks on eelkõige peetud lugeja juhtimist algallikate ja -andmete juurde. Teiseks eesmärgiks on toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Loe edasi teemalehest: Tööohutus ja töötervishoid

Tee volinikule avaldus
Top