Töö võrgustikes

Võrdõigusvoliniku kantselei on Euroopa võrdõigusorganite võrgustiku Equinet (European Network of Equality Bodies) liige.

Equineti võrgustik koondab 31 Euroopa riigi ametiasutusi, mille ülesanne on kaitsta inimesi diskrimineerimise eest nende vanuse, soo, rahvuse, rassi, usu, puude või seksuaalse sättumuse tõttu. Tegemist on platvormiga, kus arutatakse võrdõigusorganite pikemaid tegevusplaane, uuemaid arenguid, samuti poliitilist ja majanduslikku konteksti, milles tegutsetakse.

Equinet loodi 2007. aastal ja praeguse seisuga kuulub võrgustikku 41 eri riikide organisatsiooni. Eesti võrdõigusvoliniku kantselei sai Equineti liikmeks 2008. aastal.

2013-2015 kuulus võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper Equineti juhatusse.