Õiguskaitse

Võrdõigusvoliniku kantseleist saab inimene abi, kui ta kahtlustab, et teda on diskrimineeritud ehk ebavõrdselt koheldud tema soo, rahvuse, rassi või nahavärvuse, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse või veendumuste tõttu.

Voliniku poole saab oma küsimusega pöörduda vabas vormis e-kirja teel aadressil info@svv.ee või kasutades meie avalduse vormi.

Kodanike vastuvõtt toimub igal kolmapäeval kell 10.00 – 14.00 aadressil, Endla 10a (I korrus). Palume oma tulekust kas telefoni või kirja teel ette teada anda ning kirjeldada lühidalt oma muret.

Voliniku kantseleisse võib ka helistada ja saada tasuta õigusnõu tööpäevadel 9.00 – 17.00. Meie telefon on: 6 269 059.

Voliniku kantselei annab tasuta õiguslikku nõu selle kohta, kas kedagi on ebavõrdselt koheldud ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. Volinik abistab inimesi ka kaebuste ja hagide esitamisel töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Igal inimesel on õigus pöörduda võrdse kohtlemisega seotud töövaidluse lahendamiseks ka otse töövaidluskomisjoni ja kohtu poole.

Võrdse kohtlemise ja põhiseaduslike õiguste küsimuses võib pöörduda ka õiguskantsleri poole. Eesti Vabariigi õiguskantsler on ka lasteombudsman, kes kaitseb ja edendab laste õigusi.

Selleks, et oleks võimalik kahju hüvitamist nõuda, tuleb pöörduda ühe aasta jooksul oma õiguste rikkumisest teada saamisest.

Voliniku, töövaidluskomisjoni või kohtu poole tasub pöörduda ka selleks, et mõjutada laiemalt inimeste käitumist. Kui lubamatu käitumine jääb tagajärjeta, siis kannatavad selle all eeldatavasti veel ka teised inimesed. Reageerides ebaõiglusele, teeme oma panuse, et lubamatu käitumine ei korduks.

Võrdse kohtlemise küsimuses nõustab inimesi ka Eesti Inimõiguste Keskus.