Kirjad lapsevanemale

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kirjad lapsevanemale

Ei ole vist peaaegu mitte kedagi, kes arvaks, et lapsed, need on õigupoolest üsna tähtsusetud tegelased. Et nendega pole vaja tegelda, küll nad ise kasvavad ja on. Igaühele, kes kasvõi korraks järele mõtleb, tuleb meelde, et lasteta ei saa ühiskonnal olla tulevikku. Vähem mõeldakse sellele, et täpselt sama jutt kehtib ka lapsevanemate kohta.

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta on viie lapse ema, kirjanik Indrek Koff nelja lapse isa, kunstnik Anne Pikkovil on lapsi kolm. Oleme lastest, nende kasvatamisest ja nendega koos kasvamisest ning lapsevanema rollist
tahes-tahtmata väga palju mõelnud. Need lapsevanemale suunatud kirjad ongi sündinud ühiselt tunnetatud vajadusest.

Lapsevanemal lasub tohutu vastutus ja selle kandmiseks on talle antud ka mitmesuguseid õigusi. Tihti juhtub aga, et inimene ise ei ole oma võimalustest teadlik. Ta vajab kinnitust: sa oled õigel teel, sa oled vajalik, sinust hoolitakse.
Ta vajab nõu, abi, toetust. Käesolevaga püüame seda pakkuda.

Ilmunud on “Kirjad lapsevanemale” teine, täiendatud trükk, mille leiab siit.

Tee volinikule avaldus
Top