Kohtumised Pariisis

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kohtumised Pariisis

Kohtumine Soolise Võrdõiguslikkuse Nõukoguga Pariisis

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ja BREAK! projekti juht  Maria Tiidus tutvustasid 21. jaanuaril Pariisis Soolise Võrdõiguslikkuse Nõukogu poolt kokku kutsutud Soolise Võrdõiguslikkuse Võrgustiku üritusel projekti BREAK!. BREAK!’i tutvustati kui edukat praktikat ja positiivset näidet, kuidas noorte teadlikkust piiravate soostereotüüpide osas kasvatada ja aidata noortel teha eriala- ja karjäärivalikuid lähtudes eelkõige nende endi  huvidest ning eesmärkidest. Oli rõõm näha, et võrgustiku liikmetele avaldas BREAK! projekt muljet ning ühise arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et sarnast projekti võiks kasutada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides noorte kõnetamiseks.

Lisaks kohtusid Liisa Pakosta ja Maria Tiidus koos Pariisi saatkonna asejuhi Riia Salsaga 22. jaanuaril Pariisis ka UNESCO Soolise Võrdõiguslikkuse divisjoni direktoriga. Koos Pariisi saatkonna majandusdiplomaat Kristel-Amelie Aimrega kohtuti Inimõiguste Liidu asepresident Maryse Artiguelongi, aupresident Françoise Dumontiga ning nende bürooliikme Jan Robert Suesseriga. Kohtuti ka Prantsuse Solidaarsus- ja Terviseministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhi Alexis Rinkenbachiga ning Bernard Benhamouga, kes on Digitaalse Suveräänsuse Instituudi peasekretär ning kellega aruteldi selle üle, kuidas suhestuvad diskrimineerimine ja algoritmid ning digitaliseerimine.

 

Tee volinikule avaldus
Top