Otsime juriidiliste teadmistega nõunikku!

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Otsime juriidiliste teadmistega nõunikku!

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei otsib juriidiliste teadmistega nõunikku. 

Töö sisuks on soolise võrdõiguslikkuse seadusest ja võrdse kohtlemise seadusest tulenevad ülesanded, eeskätt voliniku poole pöördujatele vastamine ning vajadusel haldusmenetluse läbiviimine ja õigusnõustamine.

Nõunikuks ootame inimest, kellel on:

  • õigusalane kõrgharidus (eelistatult magistrikraad)
  • väga hea kirjaliku eneseväljenduse oskus eesti ja inglise keeles, vene keele oskus on lisaeeliseks.

Hea nõunik on inimene, kes on meeskonnamängija, suudab jääda rahulikuks ka stressiolukorras, kiire õppimisvõimega ning kellele soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus on südamelähedased.

Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest. Võrdsete kandidaatide korral eelistame kandidaati, tänu kellele muutub meie töökollektiiv mitmekesisemaks.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 24.märtsil 2019 aadressil info@volinik.ee teemareaga “Nõunik” elulookirjeldus, motivatsioonikiri (kuni 2500 tähemärki) ja vastuskiri omal valikul:

(A) hüpoteetilisele pöördujale, Eestis töötavale Suurbritannia kodanikule John Smithile, kes on voliniku poole pöördunud inglise keeles ja soovib teada oma alaealise lapse õiguste kohta jätkata Suurbritannias alustatud kutseõpet erialal, mida Eestis õpetatakse seni ainult eesti keeles.

(B) hüpoteetilisele pöördujale, kes töötab asutuses, mille juht on teda väidetavalt seksuaalselt ahistanud asutuse suvepäevadel ja kes soovib teada oma õigusi ning menetluse alustamist voliniku poolt.

Pakume brutopalka 1800 eurot. Töö on tähtajaline lapsehoolduspuhkusel oleva teenistuja asendamiseks ja asub Tallinnas. Lisainfo 5026191 või liisa.pakosta@volinik.ee.

 

 

Tee volinikule avaldus
Top