Voliniku kantselei vabad töökohad

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Voliniku kantselei vabad töökohad

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei otsib

PROJEKTI ÜRITUSTE JA KOMMUNIKATSIOONIJUHTI

Töö sisuks on on projekti InWeGe (soolised vara- ja palgalõhed) ürituste, sh ümarlaudade, koosolekute ja muude avalike ürituste korraldamine ja dokumenteerimine, võrdsete võimaluste teemade kommunikatsioon ning sotsiaalmeedia haldus.

Ootame kandideerima inimest, kellel on:

✓ suur tahe teha väga head tööd võrdsete võimaluste edendamiseks

✓ vähemalt 2-aastane erialane töökogemus, kasuks tuleb erialane kõrgharidus

✓ inglise keele oskus (C1)

✓ selge väljendusoskus

✓ süsteemne tööstiil ja tahe teha asjad ära

✓ meeskonnatööks sobivad isiksuseomadused

Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 10. detsembril 2019 aadressile info@volinik.ee teemareaga „Kommunikatsioon“ elulookirjeldus ja motivatsioonikiri (kuni 2500 tähemärki).

Pakume brutopalka 1791 eurot, paindlikku töökorraldust ja koolitusi. Töö on tähtajaline 01.01.-31.12.2020 ja asub Tallinnas. Lisainfo 5026191 või liisa.pakosta@volinik.ee .

 

 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei otsib

FINANTS- JA IT NÕUNIKKU (0,4 koormus)

Tööülesanneteks on projekti InWeGe finantsjärelvalve, aruannete koostamine Euroopa Komisjonile, kuludega seotud nõustamine abikõlblikkuse tagamiseks, eelarve täitmise seire ja kontroll  ning veebiaplikatsiooni implementeerimisega seotud tööülesannete järelevalve ja sellega seotud jooksvate tööülesannete täitmine.

Nõunikuks ootame inimest, kellel on:

kõrgharidus ja juhtimiskogemus;
varasem töökogemus finantsvaldkonnas ja välisvahendite projektides.

Hea nõunik on inimene, kes on hea meeskonnamängija, hea stressitaluvusega, korrektne ning täpne. Kasuks tuleb kiire õppimisvõime.
Kandideerimiseks palume saata cv ja motivatsioonikiri hiljemalt 6. detsembriks 2019  aadressil info@volinik.ee teemareaga „Finants- ja IT nõunik“ . Töökoht asub Tallinnas ja on tähtajaline (kuni 31.12.2020).

Pakume brutopalka 0,4 koormuse juures 748 eurot. Lisainfo 5026191 või liisa.pakosta@volinik.ee .

Tee volinikule avaldus
Top