BREAK! projekti lõpuüritus

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

BREAK! projekti lõpuüritus

Neljapäeval 27. juunil toimus Tallinnas Erinevate Tubade klubis BREAK! projekti lõpuüritus. Kokku võeti kogu projekti raames toimunu, arutleti õppetundide üle ja mõeldi, kuhu ning kuidas edasi. Esimest korda tutvustati ka peagi avalikuks tehtavaid interaktiivseid õppematerjale.

BREAK! projekt on ristmeediaprojekt, mille eesmärgiks on see, et noored teeksid oma erialavalikud sõltumatult ning südame järgi olles vabad piiravatest soostereotüüpidest. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei koostöös Eesti Rahvusringhäälingu, Tallinna Ülikooli, SA Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Leedu võrdse kohtlemise voliniku ja Islandi soolise võrdõiguslikkuse keskusega viib projekti ellu veebruarist 2017 juulini 2019. Projekti põhiline rahastaja on Euroopa Komisjon.

Porjekti lõpuüritusel said sõna nii projektijuht Maria Tiidus, projektitöötajad Mari-Ann Lumeste ja Maret Seppel kui ka “Miks Mitte?!” stsenarist Martin Algus, noored sarja näitlejad, Eero Spriit ERR-ist ning Triin Roosalu Tallinna Ülikoolist, kes rääkis porjekti raames tehtud uuringutest ning võrdlevast analüüsist Eesti noorte hoiakutest enne ja pärast projekti ristmeedia tegevusi. Lisaks rääkisid projekti välispartnerid Leedust ja Islandilt, kuidas projekti tegevused nende riikides välja nägid.

Lisaks projekti osalistele olid üritusel kohal ja kaasamõtlemas ka mitmed huvilised ning välised eksperdid.

Aitäh kõigile, kes üritusest osa võtsid!

Rohkem infot BREAK! projekti kohta leiab projekti koduleheküljelt.

Tee volinikule avaldus
Top