Voliniku kantselei vabad töökohad

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Voliniku kantselei vabad töökohad

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei otsib

Võrdse kohtlemise eksperti

Töö sisuks on projekti InWeGe (Income, Wealth and Gender) üritustel, sh ümarlaudadel, sihtrühmade koosviibimistel, koosolekutel ja muudel avalikel üritustel osalemine ja üritustel projekti tulemustest teavitamine. Ülesannete hulka kuulub ka kommunikatsioonijuhi abistamine ürituste eel- ja järelkommunikatsiooni korraldamisel ning projekti väljunditest artiklite kirjutamine.

Ootame kandideerima inimest, kellel on:

suur tahe teha väga head tööd
kõrgharidus
vähemalt 2-aastane töökogemus
kasuks tuleb varasem välisabi projektide rakendamise kogemus,
suurepärane väljendusoskus nii kõnes kui kirjas ja erinevates žanrites
avaliku esinemise oskus
süsteemne tööstiil ja tahe teha asjad ära
täpsust, avatust ja otsustusvõimet
oskus ja soov töötada meeskonnas, olla toetav ja hooliv kolleeg
Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.  Võrdsete kandidaatide korral eelistame kandidaati, tänu kellele muutub meie töökollektiiv mitmekesisemaks.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 10. jaanuariks 2020  aadressil info@volinik.ee teemareaga „Ekspert“ elulookirjeldus ja motivatsioonikiri (kuni 2500 tähemärki).

Pakume brutopalka 1791 eurot. Töö on tähtajaline 01.01.-31.12.2020 ja asub Tallinna kesklinnas. Lisainfo 5026191 või liisa.pakosta@volinik.ee .

Tee volinikule avaldus
Top