Isa hoiab beebit põlvedel

Agnes Hiie: Eestis võiks kehtestada isakvoodi. Kolm kuud vanemapuhkust olgu ainult isadele

Eestis on laste eest hoolitsemine peamiselt emade ülesanne, nemad kasutavad ära ka suurema osa lapsehoolduspuhkusest. Selline soostereotüüpne arusaam meeste ja naiste ajaloolis-kultuuriliselt väljakujunenud rollidest taastoodab end ja süvendab lõhet.

Võrdselt laste eest hoolitsemine võiks ideaalses maailmas olla aga meeste-naiste jagatud õigus, kohustus ja võimalus.

Lapsi sünnib aina vähem ning enam ei ole oluline kvantiteet, vaid kvaliteet. Laste kujunemisel õnnelikuks, terveks ja täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks on oma vastutus ja roll kõikidel. Et koormust jaotada, on abiks isakvoodi kehtestamine (ingl father quota, paternity leave).

Loe edasi Eesti Päevalehest 

Allikas: Eesti Päevaleht

Hiljutised uudised