Kaitseväe teenistuse kohustuse täitmine [VIDEO]

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kaitseväe teenistuse kohustuse täitmine [VIDEO]

Kaitseväeteenistuse kohtuse täitmise tõttu ei tohi kedagi töösuhtes halvemini kohelda. Kui sa tajud, et sind on ebavõrdselt koheldud pöördu voliniku poole.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel
aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral
tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoni kui ka
lepitusmenetluseks Õiguskantsleriga.

Tee volinikule avaldus
Top