Kas inimesel võib keelata baari siseneda tema nahavärvi tõttu?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas inimesel võib keelata baari siseneda tema nahavärvi tõttu?

Kui inimesel keelatakse baari siseneda tema nahavärvi tõttu siis on tegu diskrimineerimisega. Selline käitumine on keelatud.

Kui inimesel keelatakse baari sisenemine aga selle pärast, et ta käitub halvasti või soovib baari siseneda näiteks oma joogiga, siis on selline keelamine lubatud. Sellisel juhul on keelamise põhjuseks inimese halvasti käitumine või võõra joogi olemasolu, mitte aga nahavärv. Nendel alusel keelataks baari siseneda iga nahavärviga inimesel.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top