Kas ma pean töövestluse käigus teatama, et ma ootan last?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas ma pean töövestluse käigus teatama, et ma ootan last?

Tööle kandideerimisel ei pea enda raseduse kohta andmeid avaldama. Tööle värbamisel ega töövestlusel ei või tööandja nõuda andmeid tööle soovija eraelu kohta, mis ei ole seotud sobivusega pakutavale töökohale. Kui tööandja neid andmeid nõuab, siis rikub ta keeldu, mis on sätestatud töölepingu seaduses. Täiendavalt on see keelatud ka soolise võrdõiguslikkuse seadusega.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel
aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral
tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top