Kas põhikool võib moodustada käsitöö ja tehnoloogiaõppe rühmad selliselt, et tüdrukud õpivad käsitööd ja kodundust ning noormehed tehnoloogiaõpet?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas põhikool võib moodustada käsitöö ja tehnoloogiaõppe rühmad selliselt, et tüdrukud õpivad käsitööd ja kodundust ning noormehed tehnoloogiaõpet?

Põhikool ei või moodustada käsitöö ja tehnoloogiaõppe rühmasid selliselt, et kõik
tüdrukud pannakse käsitöö ja kodunduse õpperühma ning noormehed tehnoloogiaõppe
rühma.

Alates II kooliastmest peab kool moodustama õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad,
millesse jagunedes on õpilastel võimalus valida õppeaineks kas käsitöö ja kodundus või
tehnoloogiaõpetus. Seega peavad mõlemast soost põhikooliõpilased saama ise valida, kas nad
soovivad õppida käsitöö ja kodunduse õpperühmas või tehnoloogiaõpetuse õpperühmas.
Õpperühmadesse jagunemine tohi seega olla ega ole soopõhine. Kooli õppekava koostamisel võidakse II ja III kooliastmes tehnoloogiavaldkonna õppeaineid õpetada ühendatult nii, et see aitaks kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja annaks nii poistele kui tüdrukutele vajalikul määral teadmisi ja oskusi nii tehnoloogiaõpetuse kui kodunduse ja käsitöö alal.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse  anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top