Kas tööandja võib küsida minu hooldatavate kohta töövestlusel?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas tööandja võib küsida minu hooldatavate kohta töövestlusel?

Tööandja ei või lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades, sealhulgas töökuulutuses või töövestlusel, nõuda tööle soovijalt andmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi. Kõik, küsimused, mis ei ole seotud konkreetselt tööga ei ole õigustatud. Seega ei ole tööle kandideerimisel kohustust esitada andmeid puude ega puudega perekonnaliikmete kohta.

Tööandja õigustatud huvi puudumist eeldatakse eelkõige küsimuste puhul, mis puudutavad ebaproportsionaalselt tööle soovija eraelu või mis ei ole seotud sobivusega pakutavale töökohale. Ka Eesti Vabariigi põhiseadus kaitseb pere- konna ja eraelu puutumatust.

Kandideerimisel esitatava CV eesmärk on anda võimalikule tööandjale teada kandidaadi sobivusest pakutavale töökohale. Teabe andmisel saab lähtuda töökuulutuses esitatud nõuetest ja esitada tuleks vaid selliseid andmeid, mis tõendavad vastavust nendele nõuetele. Haridus, teenistuskäik, varasem kogemus jne.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top