Kas tööintervjuul tohib kandideerijalt küsida tema perekonnaseisu, laste olemasolu ja vastavaid tulevikuplaane?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas tööintervjuul tohib kandideerijalt küsida tema perekonnaseisu, laste olemasolu ja vastavaid tulevikuplaane?

Ei tohi. Tööandjal on keelatud küsida tööle soovijalt andmeid raseduse, sünnitamise, lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise kohta.

Ka lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades ei või nõuda tööle soovijalt andmeid, mis puudutavad ebaproportsionaalselt tööle soovija eraelu või mis ei ole seotud sobivusega pakutavale töökohale. Selliste küsimuste hulka loetakse muu hulgas küsimused kandidaadi perekonnaseisu, laste olemasolu ja perekondlike kohustuste kohta.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top