Kas tööle võttes võib eelistada üht kandidaati nahavärvi tõttu teisele kandidaadile?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas tööle võttes võib eelistada üht kandidaati nahavärvi tõttu teisele kandidaadile?

Kui kandidaat võetakse tööle vaid tema nahavärvi tõttu või teist kandidaati ei võeta tööle ainuüksi tema nahavärvi tõttu, siis on tegu diskrimineerimisega. Selline käitumine ei ole lubatud.

Kui tööandjal on valida mitme kandidaadi vahel, keda tööle võtta, siis peab tööandja tööle võtma kandidaatidest parima. Tööandja ei tohi kedagi kõrvale jätta ainuüksi tema nahavärvi tõttu või eelistada kedagi ainuüksi tema nahavärvi tõttu.

Seega kui mistahes nahavärviga kandidaat võetakse tööle seetõttu, et ta on kõrgetasemelisem töötaja kui mõne teise nahavärviga inimene (näiteks on tal parem haridus, suurem kogemus, rohkem oskuseid, ta on motiveeritum), siis ei ole tegu diskrimineerimisega. Kui aga kandidaat võetakse tööle pelgalt tema nahavärvi tõttu ning samaaegselt jääb tööle võtmata kõrgetasemelisem kandidaat vaid seetõttu, et tema nahavärv on teistsugune, siis on tegu diskrimineerimisega.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top