Kas vanemaealistelt kandidaatidelt tohib tööintervjuul küsida, millal ta kavatseb pensionile jääda?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas vanemaealistelt kandidaatidelt tohib tööintervjuul küsida, millal ta kavatseb pensionile jääda?

Ei ole lubatud jätta tööle soovijat kõrvale tema vanuse tõttu ega põhjusel, et inimene saab või hakkab saama pensioni.

Kui tööandja küsib pensionile jäämise kohta selleks, et selgitada välja inimese vanust, eelistades nooremat töötajat, siis on selline valiku tegemine diskrimineeriv ja keelatud. Tööandja ei saa ega tohi otsustada töötaja eest, millal ta töötamise lõpetab ja pensionile jääb.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top