Kas vastassoost koristaja võib siseneda teisest soost külastajate riietus-ja pesuruumi?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas vastassoost koristaja võib siseneda teisest soost külastajate riietus-ja pesuruumi?

Nii soolise võrdõiguslikkuse seadus kui ka võrdse kohtlemise seadus ei keela ega ka nõua vastassoost koristaja sisenemist ega töötamist teisest soost külastajate riietus-ja pesuruumi.

Kui alasti olekus privaatsuse tagamine on mõnede klientide jaoks probleem, siis tuleb riietusruumide perioodilise ülevaatamise ja koristamise nõude ning vastassoost koristaja tööülesannete täitmine lahendada ettevõtte klienditeeninduskultuuri jaoks sobivate töökorralduslike meetmetega. Ühe variandina on võimalik kasutada teavitust, et näiteks 14.00 – 14.10; 15.00 – 15.10 jne on koristusaeg. Sel juhul on võimalus privaatsusele tagatud sellega, et kliendid, keda häirib vastassoost koristaja ees alastiolek, saavad seda vältida.

Kasutada võib ka selgitustööd (koristaja koristab, ta teeb oma tööd ette nähtud nõuete kohaselt ning tal puuduvad muud kavatsused, samamoodi nagu käivad inimesed ka vastassoost arsti juures) või võimaldada klientidel riideid vahetada riietuskabiinis. Võimalusel võib tööandja suunata meeste pesuruume koristama meessoost koristaja ja vastupidi (kuid tööl olevate koristajatega ei tohi töölepingut lõpetada nende soo tõttu).

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse  anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top