Kas võib keelduda inimesele korteri üürimisest tema nahavärvi tõttu?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas võib keelduda inimesele korteri üürimisest tema nahavärvi tõttu?

Kui mõnele inimesele keeldutakse korterit üürimast tema nahavärvi tõttu siis on tegu diskrimineerimisega. Selline käitumine on keelatud.

Kui inimesele keeldutakse korterit üürimast aga mõnel muul põhjusel (näiteks tema halbade elukommete tõttu), siis ei ole tegemist diskrimineerimisega. Sellisel juhul on keeldumise põhjuseks see muu asjaolu (näiteks halvad elukombed) mitte aga inimese nahavärv. Nendel alustel (näiteks halbade elukommete tõttu) keeldutaks korteri üürimisest igale inimesele sõltumata tema nahavärvist.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top