Kas võib keelduda inimesele tema nahavärvi tõttu teenust osutamast?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas võib keelduda inimesele tema nahavärvi tõttu teenust osutamast?

Kui inimesele keeldutakse teenust osutamast ainuüksi tema nahavärvi tõttu siis on tegu diskrimineerimisega. Selline tegevus ei ole lubatud.

Kui inimesele keeldutakse teenust osutamast aga mõne muu asjaolu tõttu (näiteks sellepärast, et ta käitub agressiivselt), siis ei ole tegemist diskrimineerimisega. Sellisel juhul on keeldumise põhjuseks see muu asjaolu (näiteks agressiivsus) mitte aga inimese nahavärv. Nendel alustel (näiteks agressiivsuse tõttu) keeldutaks teenust osutamast iga nahavärviga inimesele.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top