Kas võib näiteks tööintervjuul inimeselt küsida, miks tema nimi ja välimus on vastuolus?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas võib näiteks tööintervjuul inimeselt küsida, miks tema nimi ja välimus on vastuolus?

Igal inimesel on õigus ja vabadus väljendada enda identiteeti viisil, mis on temale sobilik ning seetõttu ei tohi kedagi kohelda ebavõrdselt. Sooline identiteet on inimese eraelu üks privaatsemaid sfääre. Kandideerija isikut ja haridust tõendavad dokumendid võivad olla andmetega, mis ei vasta kandideerija soolisele identiteedile. Lisaks võib olla tegu naisega, kes pole transsooline, kuid riietub nagu mees lihtsalt seetõttu, et talle meeldib nii riietuda.

Seetõttu ei ole tööandja küsimused inimese soolise identiteedi kohta tööintervjuul sobivad. Tööandja peaks lähtuma eeldusest, et küsida tohib vaid selliseid küsimusi, mis on vältimatult vajalikud.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top