Kuidas peab tööandja käituma, kui tööle kandideerinud inimene esitab kaebuse, et teda on diskrimineerivalt koheldud?

Kuidas peab tööandja käituma, kui tööle kandideerinud inimene esitab kaebuse, et teda on diskrimineerivalt koheldud?

Kui tööle kandideerija kahtlustab, et teda on värbamisprotsessis koheldud diskrimineerivalt, ja soovib teada põhjust, miks teda kõrvale jäeti, siis peab tööandja andma talle kirjaliku seletuse, milles põhjendab oma värbamisotsust.

Tööandja ei pea seejuures esitama välja valitud töötaja isikuandmeid, kuid põhjendus peab olema sisuline. Tuleb selgitada, milliste kriteeriumide alusel valiti välja sobivaim töötaja, miks jäeti kõrvale kaebuse esitaja või mille poolest olid teised kandidaadid paremad.

Tööandja seletuse eesmärk on hajutada diskrimineerimise kahtlus. See eeldab aga, et töötaja valiku kriteeriumid on juba eelnevalt sisuliselt läbi mõeldud ja värbamisprotsess on läbipaistev. Läbipaistev protsess tähendab, et valikukriteeriumid on olnud avalikud ning värbaja saab neile tuginedes selgitada, mille poolest oli valitud kandidaat tugevam.

Sobivaima kandidaadi valik on õiguspärane siis, kui valiku kriteeriumideks on omadused, mis aitavad edukalt tööülesandeid täita, s.o tööle soovija tööstaaž, haridus, töökogemus, muud tööks vajalikud oskused, isiksuseomadused ning muud selgeid eeliseid andvad oskused või põhjused.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Fill out a form for advice
Top