Kaks naist istuvad koosoleku laua  tagaga, kahe vahel on lauamikrofon.

Naised peavad juhiks saamiseks olema meestest võimekamad

Raporti kohaselt peavad naised Eestis juhiks saamiseks olema märgatavalt tugevama professionaalse taustaga ja võimekamad kui nende meessoost konkurendid. Eraldi toob raport positiivsena esile selle, et Eestil on juba mitmendat aastat naispeaminister - Kaja Kallas. Raport rõhutab, et Eestis on Euroopa suurim palgalõhe: eelmise aasta statistika põhjal on sama tööd tegevate naiste ja meeste palgaerinevus 17,7 protsenti. Samas on Eesti teinud edusamme soolise võrdõiguslikkuse ja naistevastase vägivalla käsitlemisel seadusandlike meetmete kaudu, kuid puudujääke on endiselt teadlikkuses ja meetmete rakendamises. Raporti soovitused hõlmavad riigieelarvest raha eraldamist teadlikkuse kasvatamise kampaaniatele, soolise võrdõiguslikkuse ja seksuaalhariduse integreerimist õppekavadesse ning spetsialiseeritud kohtunike määramist perevägivalla juhtumitele. Raport kritiseerib soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo 54-protsendilist eelarve vähenemist võrreldes aastaga 2021. Ka on raporti kohaselt Eestis endiselt probleeme soolise ebavõrdsusega, mis väljendub soolises palgalõhes, naiste alaesindatuses otsustusprotsessides ja stereotüüpide säilimises naiste kajastamisel meedias.

Allikas: Virumaa Teataja, BNS

Hiljutised uudised