Rahvus ja etniline kuuluvus [VIDEO]

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Rahvus ja etniline kuuluvus [VIDEO]

Võrdse kohtlemise seadus keelab ühemõtteliselt kellgi halvemini kohtlemise tema rahvuse tõttu. See on vajalik selleks, et ükskõik, mis rahvusest inimesed on, saaksid nad ennast Eestis teostada, siin hästi ja turvaliselt tunda ja ühiskonda panustada.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top