Usutunnistus [VIDEO]

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Usutunnistus [VIDEO]

Usu tõttu ei ole tööandjal õigust töötajat halvemini kohelda: Usutunnistus on inimeseks olemise nii oluline osa, et kui tööandjal on vähegi võimalik ja kui töökorraldus seda lubab, siis peab tööandja arvestama nende erisustega, mis töötajal on vaja, et oma usutunnistust järgida.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel
aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral
tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoni kui ka
lepitusmenetluseks Õiguskantsleriga.

Tee volinikule avaldus
Top