Veendumused [VIDEO]

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Veendumused [VIDEO]

Ükski tööandja ei tohi halvemini kohelda töötajat, kes osaleb ühiskondlikus elus , kas erakonda kuulumise või valimistel osalemise kaudu. Poliitiliste ja ka muude veendumuste pärast , mis on igati seaduslikud , ei tohi inimesi töösuhtes halvemini kohelda .

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel
aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral
tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoni kui ka
lepitusmenetluseks Õiguskantsleriga.

Tee volinikule avaldus
Top