Ümmarguse arutelulaua taga ca 40 inimest, osa inimesi istub ka põrandal.

Võrdõigusasutuste roll kriisides soolise võrdõiguslikkuse tagajana.

Võrdõigusasutuste roll kriisides soolise võrdõiguslikkuse tagajana

Avatud seaded

12. märtsil toimus New Yorgis soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku, Välisministeeriumi ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös ÜRO naiste staatuse komitee 68. istungjärgu raames kõrvalüritus teemal „Võrdõigusasutuste roll kriisides soolise võrdõiguslikkuse tagajana.“

Üritusel osalesid Aruba peamister Evelyn Wever-Croes, Eesti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Ukraina ombudsmani esindaja võrdsete õiguste, vähemuste ning usu- ja veendumusvabaduse küsimustes Mykhailo Spasov, võrdõigusasutuste võrgustiku EQUINET kaasjuht Tamás Kádár, Korea Naiste Arengu Instituudi teadur Minjung Sung(PhD), Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi EIGE uurimis ja poliitikakujundamise üksuse juht Maruša Gortna ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske.

Üritust saab vaadata järgi SIIN

Fotogalerii on leitav SIIN.

Mitme samaaegselt toimuvat kriisi - sõda Ukrainas, kliimakriis ja üldine majanduslangus ning populismi kasv, on toonud kaasa olukorra, mil liiga sageli ei võeta naiste ja meeste erinevaid vajadusi ja reaalset olukorda arvesse. Vajadus märgata ja reageerida soolise ebavõrduse kasvule ja osutada ohvritele õigeaegset abi on kriisi ajal oluliselt kasvanud.

„Kriisid on toonud teravalt välja vajaduse tugevdada võrdõigusasutuste rolli erinevates riikides, vältimaks olukordi, mil  parimal juhul nende rahastamist vähendatakse ja halvimal juhul seatakse kahtluse alla nende eksistents üldse“, ütles soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske. „Euroopa Liidus peagi vastuvõetav võrdõigusasutuste direktiiv on üks näide, kuidas erinevate riikide institutsionaalseid võimekusi saab ühiselt tugevamaks muuta.“

Üleilmselt on võrdõiguslikkuse eest seisvad asutused erinevad nii institutsionaalselt kui pädevustelt. Üksteise kogemusest õppimiseks korraldab Eesti ÜRO naiste staatusekomitee kõrvalürituse, millel lahatakse Ukraina, Eesti, Korea ja Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse olukorda ja lahendusteid probleemidest ülesaamiseks.

Ukraina on seadnud oma  eesmärgiks Euroopa inimõiguste standardite rakendemise. „Meie eesmärk on kaitsta tüdrukute ja naiste õigusi, kes on  sõjas langenud seksuaalse vägivalla ohvriteks“, ütles Mykhailo Spasov, Ukraina ombudsmani esindaja võrdsete õiguste küsimustes. „Samuti on Istanbuli konventsiooni kontekstis Ukrainale oluline soopõhise vägivalla, eriti koduvägivallaga tegelemine“, lisas ta.

Christian Veske tõi ürituse järgselt kokkuvõtvalt välja, kuidas võrdõigusasutused saavad valmis olla kriisideks. Selleks on vajalik investeerida võrdõigusalasesse teadmusloomesse uutes valdkondades ning investeerida suhete loomisse ja arendamisse uute partneritega.

ÜRO naiste staatuse komitee 68. istung keskendub  naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamisele, tegeledes vaesuse vähendamise ning  institutsioonide ja  rahastamise tugevdamise teemadega lähtuvalt  soolisest perspektiivist. Kõrvalürituse korraldamisel osalesid sotsiaal- ja välisministeerium.

Allikas: volinik.ee

Hiljutised uudised