Kasulikke viiteid

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kasulikke viiteid

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Inimõigustega tegelevad asutused ja organisatsioonid
Õiguskantsler
Inimõiguste Keskus
Inimõiguste Instituut

European Union Agency for Fundamental Rights
Euroopa Nõukogu

Naisteühendused
Eesti Naiste Koostöökett
Eesti Naisteühenduse Ümarlaud
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Eesti Naisliit
Naiskodukaitse
Eesti Politsei Naisühendus

Puuetega inimeste organisatsioonid
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

LGBT õiguste eest seisvad organisatsioonid
Eesti LGBT Ühing
Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing
Eesti Geikristlaste Kogu
Gendy

Rahvusvähemuste katusorganisatsioonid
MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus
Eestimaa Rahvaste Ühendus

Teised asutused ja portaalid
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Avatud Eesti Fond
Inimõiguste giid
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut EIGE
Tegijad
MTÜ Ligipääsetavuse foorum

Ministeeriumid

Sotsiaalministeerium
Justiitsministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Õpingud ja töö 

Rajaleidja
Noorte tugila
Haridus ja sugu
Tööelu
Tööandjad
Töötukassa
EURES: Välismaal töötamine ja Euroopa töövahenduse teenused

Euroopa võrdõigusorganid
Equinet – European Network of Equality Bodies
Belgia – Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes
Bulgaaria – Комисията за защита от дискриминация
Hispaania – Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminacóin de las Personas por el Origén Racial o Étnico
Holland – Commissie Gelijke Behandeling
Horvaatia – Pučki pravobranitelj ja Pravobranite ljica za ravnopravnost spolova
Iirimaa  – The Equality Authority
Itaalia – La Consigliera Nazionale di Parità ja Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Kreeka – Συνήγορος του Πολίτη
Küpros – Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως της
Leedu – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Luksemburg – Le Centre pour l’égalité de traitement
Läti – Valsts cilvēktiesību birojs
Makedoonia – Комисија за заштита од дискриминација
Malta – National Commission for Persons with Disability ja National Commission for the Promotion of Equality
Norra – Likestillingsombudet
Poola – Rzecznik Praw Obywatelskich
Portugal – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural,  Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género ja Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
Prantsusmaa – Le Défenseur des droits
Põhja-Iirimaa – Equality Commissioner for Northern Ireland
Rootsi – Jämställdhetsombudsmannen
Rumeenia – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Saksamaa – Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Serbia – Повереник за заштиту равноправности
Slovakkia – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Soome – Tasa-arvovaltuutetu
Suurbritannia – Equality and Human Rights Commission
Taani – Ligestillingsrådet
Tsehhi – Veřejný ochránce práv
Ungari – Egyenlő Bánásmód Hatóság ja Alapvető Jogok Biztosa Hivatala

 

 

Tee volinikule avaldus
Top