Töötajate vaba liikumine

Töötajate vaba liikumine annab Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele võimaluse valida töökoht ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis. Ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud ei vaja teises Euroopa Liidu liikmesriigis töötamiseks tööluba. Kõikides EL-i liikmesriikides saavad teiste EL-i liikmesriikide kodanikud valida vabalt kõikide töökohtade vahel samamoodi nagu selle riigi enda kodanikud, ka nende peredel on õigus kolida riiki, kus töökoht asub.

Lisateabe saamiseks leiate rohkem infot veebilehelt Your Europe teemade või liikmesriikide kaupa.

See kehtib ka kõigi sotsiaal- ja maksusoodustuste andmise kohta. Keelatud on ka kaudne diskrimineerimine; teisisõnu, ei ole lubatud meetmed, mis tavaliselt kohtlevad välisriikide kodanikke vähem soodsalt kui oma riigi töötajaid, ilma et otse viidataks kodakondsusele.

ELi kodanikel on lubatud siseneda teise liikmesriiki ja seal elada töö otsimise eesmärgil. See õigus kehtib aga ainult kuus kuud ja pärast seda ainult seni, kuni asjaomased isikud suudavad tõendada, et nad jätkavad aktiivselt tööotsinguid ja et neil on reaalne võimalus tööle saada (Liikumisvabaduse seaduse/EL paragrahv 2, lõige 2, punkt 1a).

Teatavatel asjaoludel kehtib töötajate liikumisvabadus kuus kuud või kauem pärast töösuhte lõppu (näiteks õnnetuse tagajärjel tekkinud ajutise töövõimetuse või sunniviisilise töötuse korral). See annab ELi kodanikule ja tema pereliikmetele õiguse selle perioodi jooksul riigis viibida.