Meist

Kui tunned, et Sind on diskrimineeritud tööl, teenuste saamisel, hariduse omandamisel või muudel juhtudel tunnuste alusel, mida Sa ise ei saa muuta, siis nõustab ja abistab Sind sõltumatu ning erapooletu võrdõigusvolinik ning tema kantselei. Kui tunned huvi, kuidas Eesti ühiskond saaks Sinu töökoha läbi olla veelgi enam üksteisega arvestavam, siis võta meiega ühendust.

Võrdõigusvolinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes nõustab ja abistab kõiki, kes tunnevad, et neid on diskrimineeritud. Volinikku toetab tema töös voliniku kantselei ja tema puudumisel täidab tema kohustusi ta asetäitja.

Kui kahtlustad, et sind on diskrimineeritud tööelus või õppimisel soo, vanuse, rahvuse, nahavärvuse, usundi, veendumuste, puude, seksuaalse sättumuse, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste või ametiühingusse kuulumise tõttu, ootame sind oma muret jagama. Pöördu kantselei poole kirjalikult või lepi kokku kohtumine.

Koos leiame lahenduse! Volinik jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist ning teostab järelevalvet nii avalikus kui ka erasektoris. Kui soovid diskrimineerimisega tekitatud kahju hüvitamist, aitab volinik sind kohtusse või töövaidluskomisjoni pöördumisel. Volinik ise karistusi või hüvitisi ei määra. Samas saab voliniku arvamust kasutada kaaluka argumendina ka kohtus. Selgitus- ning edendustööga aitame tõsta teadlikkust võrdse kohtlemise vajalikkusest. Nõustame ja koolitame ka tööandjaid.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise voliniku kantselei

Telefon: +372 53525002
Pressiinfo: +372 512 2327
[email protected] 
[email protected] 
[email protected] 
[email protected] 
Kiriku 4, Tallinn, 10130

Christian Veske

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Pilt
Christian Veske

Kantselei töötajad:

Merli Kaus

Asetäitja-nõunik
Haridus: MA, õigusteadus
[email protected]
Tel. 53525002

Kristi Joamets

Nõunik
Haridus: MA, õigusteadus, MA, avalik haldus, PhD, avalik haldus
[email protected]
Tel. 53525002

 

Liisa Oviir

Nõunik
Haridus: MA, õigusteadus
[email protected]
Tel. 53525002

Art-Peeter Roosve

Nõunik
Haridus: MA, õigusteadus
[email protected]
Tel. 53525002

 

Helle Ruusing

Kommunikatsiooninõunik
Haridus: MA, ajalugu, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
[email protected]
Tel. 53525002

Teele Holmberg 

Nõunik
Haridus: MA, sotsiaalteadused
[email protected]
Tel. 53525002

 

Gea Kangilaski 

"EquiTech" projektijuht
Haridus: MA, majandusteadus
[email protected]
Tel. 53525002