Meist

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kes me oleme?

Võrdõigusvolinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik. Ta nõustab ja abistab inimesi, kes kahtlustavad, et neid on diskrimineeritud.

Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse või nahavärvuse, usundi, veendumuste, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste  või ametiühingusse kuulumise tõttu.

Volinik jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist ning teostab järelevalvet nii avalikus kui ka erasektoris.

Veel teeb volinik selgitus- ning edendustööd inimeste hoiakute muutmiseks, võimalike eelarvamuste ja iganenud ning piiravate stereotüüpide  kummutamiseks.

Võrdõigusvolinik on Liisa Pakosta. Volinikku toetab tema töös voliniku kantselei.

Projektid

Meeskond

Tee volinikule avaldus
Top