Projekt BREAK!

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Projekt BREAK!

Projekt BREAK – ületades soolisi stereotüüpe Euroopas ristmeedia abil.

Projekt BREAK! on ristmeediaprojekt, mille eesmärgiks on see, et noored teeksid oma  erialavalikud sõltumatult ning südame järgi olles vabad piiravatest soostereotüüpidest.

Projekti viivad läbi Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei koostöös Eesti Rahvusringhäälingu, Tallinna Ülikooli, SA Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Leedu võrdse kohtlemise voliniku ja Islandi soolise võrdõiguslikkuse keskusega. Projekti põhiline rahastaja on Euroopa Komisjon. Projekt kestab 30-kuud ajavahemikus 2017-2019.

Projekti keskseks tegevuseks on noorteseriaal MIKS MITTE?!, kus läbi erinevate tegelaskujude põimitakse läbi igapäevasituatsioonid erinevate probleemidega ja valikuvõimalustega neid lahendada. Seriaalil on 10 episoodi pikkusega 28 minutit. Esimene episood esilinastus ETV eetris 29. oktoobril 2018 ning vene keelselt pealeloetuna ETV+ eetris 3. oktoobril 2018. Episoodid on kättesaadavad ETV koduleheküljel, YouTubes ning projekti koduleheküljel.

Projekti raames valmivad õppematerjalid, mis on tasuta kättesaadavad digitaalse õppevara portaalis e-koolikott ning projekti koduleheküljel. Õppematerjalid sisaldavad materjale erinevatele sihtgruppidele ning on ühildatud riikliku õppekavaga. Õppematerjalid nii eesti, inglise, vene, islandi, poola kui ka leedu keeles on projekti koduleheküljel kättesaadavad.

Lisaks toimusid  2019. aasta kevadel koolitused õpetajatele ja karjäärinõustajatele, kus võrdse kohtlemsie teemadel arutletakse ning koostatud õppematerjale tutvustatakse. Koolitused toimusid nii Eestis, Leedus kui ka Islandil. Rohkem infot koolituste kohta leiab siit.

Eetrisse läksid eetrisse ka raadiosaated, kus käsitleti erinevaid võrdse kohtlemise teemasid laiemalt. Eestikeelsed 10 raadiosaadet olid Vikerraadio eetris igal teisel teisipäeval, kell 10.05. Esimene eestikeelne raadiosaade “Ühisosa” oli Vikerraadio eetris 26. oktoobril 2018. Raadiosaated on kättesaadavad nii Vikerraadio kui ka projekti koduleheküljel. Venekeelsed 10 raadiosaadet olid alates 6. septembrist 2018 Raadio 4 eetris igal teisel neljapäeval kell 14.05. Raadiosaated on kättesaadavad Raadio 4 ja projekti koduleheküljel.

Projekti raames toimusid ka maakonnavisiidid, kus projekti olemust koolinoortele tutvustati. Kokku toimus 15 maakonnavisiiti, üks igas Eestimaa maakonnas.

Projekti lõppeesmärk on stereotüüpide vähenemine, võrdsest kohtlemisest motiveeritud ja teadlikumad noored, kes kujundavad meie ühiskonna nägu tulevikus. Salliv ühiskond ja võrdsed võimalused aitavad kaasa vähendada sotsiaalset ebakindlust, mis omakorda tõstab ka riigile laekuvate maksude kogumahtu.

Lisainfo projekti koduleheküljelt: www.brea-k.eu

 

BREAK! – overcoming gender stereotypes in Europe through cross-media learning

BREAK! Project aims to contribute to overcoming educational and occupational gender segregation by reaching out to young people aged 13-30 through innovative cross-media tools and practices that are up to date with nowadays youth.

The project will be carried out by the Estonian Gender Equality and Equal Treatment Commissioners office as a lead partner, Estonian Public Broadcasting, Foundation Innove, Tallinn University, Office of the Equal Opportunities Ombudsperson in Lithuania and the Centre for Gender Equality in Iceland. The project that takes place for 30 months between 2017 and 2019, is mainly financed by the European Commission.

In the center of the cross-media project is TV SERIES WHY NOT?!, which is about Anna Sooväli’s fascinating journey from the class nerd to a cool rap-artist NoJik. Moreover, life of Anna’s social life and life of her family members takes rather unexpected turns. In total there are 10 episodes, each lasting for 28 minutes. First episode in Estonian aired on ETV on 29th of October 2018 and in Russian on ETV+ on 3rd of October 2018. Episodes are accessible from ETV’s website, from YouTube and from project’s website. In spring 2019 WHY NOT?! also air in Lithuania.

Moreover, STUDY MATERIALS for teachers, on how to talk about (gender) stereotypes to the students in different classes and in different age groups were produced. Study materials in Estonian, English, Russian, Icelandic, Polish and Lithuanian are freely accessible from the project’s website and from a digital study materials portal e-koolikott.

Additionally, in spring 2019 there were TRAININGS FOR TEACHERS AND CAREER COUNCELLORS, on how to use produced study materials. You can find more information about the trainings in Estonian from here and in Russian from here. Trainings for teachers and career counsellors took place in Estonia, Lithuania and Iceland.

Furthermore, RADIO SHOWS, where different equality topics are considered more broadly were produced. All in all, there are 10 radio shows in Estonian. These shows aired on Vikerraadio on every second Tuesday at 10.05. First radio show in Estonian “Ühisosa” aired on Vikerraadio on 26th of October 2018. Radio shows are accessible on Vikerraadio’s  webpage as well as on the project’s website. Moreover, there are radio shows in Russian language. First of these aired on 6th of September 2018 on Radio 4 and since then the radio shows are aired on every second Tuesday at 14.05. Radio shows are accessible on Radio 4’s webpage and from the project’s webpage. Moreover, radio shows aired in Icelandic in Iceland. Find out more from the project’s website!

There were 15  COUNTY VISITS to Estonian counties on 2018, where we introduced the project to youngsters. This means we visited one school in every county.

Find out more about project BREAK!  from its website.

Tee volinikule avaldus
Top