Testi enda sobivust

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Testi enda sobivust

Vasta kolmele lihtsale küsimusele, et teada saada, kui ligipääsetav on sinu ettevõte/asutus:

Kas sinu ettevõtte/asutuse organisatsioonikultuur on avatud suhtumisega ja toetab võrdset ligipääsu kõigile? Näiteks kas ettevõtte töötajad on teadlikud ja valmis erivajadustega inimestega suhtlema, neid vajadusel abistama. Kas sinu töötajad mõistavad ja aktsepteerivad, et erivajadusega töötaja vajab abivahendeid, tuge, töökorralduse muudatusi selleks, et tal oleks võimalik töötada võrdsetel alustel teiste töötajatega? Hea viis sellise teadlikkuse tõstmiseks on korraldada töötajatele koolitus.

Kas sinu ettevõttes/asutuses on juba astutud samme ligipääsetavuse tagamiseks erivajadusega inimestele? Näiteks kaldtee hoonesse sissepääsuks, selged ja kontrastsed suunaviidad, lihtne ja selge infomaterjal, töökorralduse muutmise võimalused. Kas oled kursis veebilehe WCAG 2.0 nõuetega?

Kas oled valmis tegema ümberkorraldusi oma ettevõttes/asutuses selliselt, et sinu juures saaksid töötada ja teenuseid tarbida erivajadusega inimesed? Kas oled valmis panustama ligipääsetavuse loomisesse näiteks Töötukassa abiga? Kas sinu ettevõttes/asutuses on võimalik töökorraldust vastavalt erivajadusega inimese vajadustele ümber korraldada (tööaeg, kaugtöö võimalus, ülesannete ümberjagamine) ja kas oled nõus seda tegema?

Kui soovid tutvuda üksikasjalikumate suunavate küsimustega, VAATA SIIA.

Kui sa hetkel ei saa kõigile küsimustele jaatavalt vastata, kuid oled siiski valmis oma organisatsiooni ligipääsetavust parandama, võta meiega julgelt ühendust! Meie teame, kes saab sind aidata, asjatundlikku nõu anda, kuidas keskkonda ja töökorraldust analüüsida ja teha esimesed sammud sellel teel.

Tutvu kindlasti ka järgmiste abimaterjalidega:

Töötukassa

Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus)

Probleemideta kuulmiskeskkond (Eesti Vaegkuuljate Liit)

Keskkonna kohandamine (Põhja-Eesti Pimedate Ühing)

Kuidas suhelda nägemispuudega inimesega (Põhja-Eesti Pimedate Ühing)

Kultuur kõigile. Mis on ligipääsevatus?

Kas sinu kultuurisündmus on kõigile kättesaadav? Küsimustik kultuuri kättesaadavuse testimiseks

Kombatav kultuur. Infopakett kombatavatest makettidest ja reljeefkaartidest. Autor Aura Linnapuomi.

Kunsti kirjeldamine ja kirjeldustõlkimine. Autorid Maarit Hedman ja Emmi Jäkkö, tõlge Sülvi Sarapuu

Lihtne keel  (Vaimupuudega Inimeste Tugiliit)

Ära kirjuta meie jaoks ilma meieta. Vaimupuudega inimeste kaasamine lihtsalt loetavate ja mõistetavate tekstide kirjutamisesse (Vaimupuudega Inimeste Tugiliit)

Ehituslikud invanormid ja soovitused (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit)

MTÜ Ligipääsetavuse Foorum

Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitistele

 

Tee volinikule avaldus
Top