Tööandja võimalused

Tööandjatena on meile oluline leida kvalifitseeritud töötajad. Ettevõtte kuvandi tõstmiseks saame palju ise ära teha, avardades oma võimalusi tööjõuturul. Saame laiendada otsinguid, andes mõista, et hoolime. Saame olla avatud ja eelarvamustevabad ning kutsuda enda ettevõtetesse tööle oma ala talendid ja professionaalid. Erivajadustega häid töötajaid kohtab kõikjal – spordis, poliitikas, panganduses, IT-sektoris, kaubanduses, teeninduses, tootmises, toitlustuses, turunduses jm.

Kasutades SIIA SAAB märki oma ettevõtte töökuulutustel, annad potentsiaalsele tööotsijale märku, et oled tööandja, kes ootab tööle kõiki oma ala talente, sõltumata nende erivajadustest. Oled valmis tegema või oled juba teinud konkreetseid muudatusi või kohandusi oma ettevõttes, luues ligipääsu näiteks ratastoolis liikujale, vaegkuuljale või -nägijale, autismispektri häirega inimesele. SIIA SAAB märgi kasutamine tähistab, et tööandja on loonud või vajadusel loob võrdse ligipääsu hoonetele ja eluruumidele, töökorraldusele, ametiasutustele ja ettevõtetele, transpordile, elukeskkonnale ja informatsioonile ühiskonnas laiemalt.

  • Tööandjale abiks
  • Töötukassa toetused ja hüvitised
  • Teenused vähenenud töövõimega inimese tööandjale
  • Tööruumide ja -vahendite kohandamine
  • Töötukassa tunnustab iga aasta parimaid koostööpartnereid