Trükised

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Trükised

 Loodusteadused ja tehnika on ka tüdrukute teemad – LTT infoleht lapsevanematele.
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2017

 

 Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks.
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2017

 

 Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna huviharidus – sooline aspekt
I. Kukk, K. Lamesoo, Ü. Papp
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2017

 

  Как избежать использования стереотипов и предрассудков при подготовке информационных материалов? Руководство
Аэт Куузик, Бригитта Давидянц, Улле -Марике Папп.
Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, Центр компетенции по вопросам равноправия Фондов Кохезийной политики, 2016.

 

 Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi. Käsiraamat
Aet Kuusik, Brigitta Davidjants, Ülle-Marike Papp.
Võrdõigusvoliniku kantselei ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2016

 

 Kirjad lapsevanemale. Indrek Koff. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016, II täiendatud trükk.

 

 Письма родителям. Индрек Кофф. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, 2016.
Kirjad lapsevanemale, vene keeles. Indrek Koff. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Puudega inimeste õigused töösuhtes. Indrek Teder. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Õigus tööle igas eas. Indrek Teder. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА: просто и кратко о том, как и зачем отличать мнимую дискриминацию от реальной. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, 2016.
Diskrimineerimine rahvuse tunnusel, vene keeles. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 I KNOW MY RIGHTS – Tackling discrimination at the workplace. Gender Equality and Equal Treatment Commissioner, 2016.
Diskrimineerimine rahvuse tunnusel, inglise keeles. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

  Töökius. Psühholoogiline eneseabi. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Soolõimest avaliku sektori juhile. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 “LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas”. Uuring. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Hea tööandja teejuht.  Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

  Ariadne Lõng. Nais- ja meesuuringute ajakiri. XV aastakäik 1/2, 2015. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Kellel on Eestis hea, kellel parem – Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel, Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides, Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Sooline võrdõiguslikkus projektides – juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks ÜKP fondide rahastatud projektides. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2015.

 

 Teemalehed poliitikavaldkondades. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2014.

 

 

Tee volinikule avaldus
Top