Voliniku kantselei võtab tööle õigusnõuniku

Soolise võrdõiguslikku ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei võtab tööle õigusnõuniku, kelle peamisteks ülesanneteks on diskrimineerimiskahtlusega juhtumite menetlemine, võrdsuspõhiõiguse rakendamise analüüsimine ning võrdõiguslikkuse edendamine.

Ootame:
•tahet ja huvi, et hea õigusanalüüsi ja võrdõiguslikkuse edendamise toel muuta Eestivõrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvabaks riigiks;
•teadmisi võrdse kohtlemise valdkonnast ja vastavasisulisest Euroopa Liidu õigusest;
•magistrikraadi õigusteaduses või sellega võrdsustatud kvalifiktsiooni;
•korrektset eesti keele oskust C1 tasemel;
•head väljendus- ja argumenteerimisoskust;•efektiivseks meeskonnatööks ja konstruktiivseks aruteluks sobivaid isikuomadusi;
•optimismi, töökust ja lahendustele orienteeritust.

Pakume:
•võimalust aidata Eesti inimesi;
•toetavat, tervist hoidvat ja arengule orienteeritud kollektiivi;
•häid koolitusi Eestis ja teistes Euroopa riikides;•kaasaegseid ja paindlikke töötingimusi, sealhulgas kaugtöö võimalust ningmuid töötingimuste kohandamise võimalusi;
•avaliku teenistusega kaasnevaid hüvesid, sh põhipuhkust 35 päeva ja 3 tervisepäeva aastas;
•töötasu 2600 eurot (bruto).
Kasuks tuleb:
•kokkupuude tööõiguse valdkonnaga;
•varasem projektijuhtimise kogemus;
•avaliku esinemise kogemus;
•võõrkeelte oskus.


Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Kandideerimiseks saada meile elulookirjeldus ja motiveeritud kandideerimisavaldus.Lisaks ootame Sinult arutlust vabalt valitud võrdõiguslikkusega seotud õigussätte muutmiseks, millega saaks Eesti elu paremaks muuta (kuni 1 lk). Hindame eelkõige arutluskäiku.

Dokumendid palume saata e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 19.02.2024.

CV online